s

poniedziałek, 17 czerwca 2013

Klasy wystawowe według Fife

Klasy wystawowe według Fife

Na Wystawach Kotów Rasowych wszystkie futrzaki oceniana są w podziale na klasy czy też kategorie wystawowe. Robi się tak dlatego, by po pierwsze ułatwić pracę sędziom, ale przede wszystkim by oceny były jak najbardziej sprawiedliwe. Trudno jest przecież porównywać ze sobą kocięta i koty dorosłe, albo kotki i kocury. Oczywiście takie porównania na wystawie też się stosuje, jednak dopiero pod jej koniec, podczas walki o najwyższe tytuły.

Podstawowym podziałem, który jest stosowany na wystawach Fife to rzecz jasna podział ze względu na rasy. Czy raczej grupy ras. Jak już to pisałem w poprzednim poście, istnieją cztery grupy kotów rasowych: koty długowłose, koty półdługowłose, koty krótkowłose, koty orientalne oraz jedna kategoria obejmująca koty nierasowe. Oczywiście każda rasa jest oceniana osobno.

Koty o różnym umaszczeniu ocenia się w osobnych kategoriach wystawowych. Koty białe osobno, czarne osobno, niebieskie osobno, itd. W przypadku niektórych ras, stosuje się podział na grupy, w których połączone są koty kilku umaszczeń. Tak jest na przykład u cornish reksów.

Stosuje się również podział ze względu na płeć. Osobno oceniane są kotki a osobno kocury. To wszystko to jeszcze nie właściwe klasy wystawowe, ale raczej kategorie (zatem tytył tego postu powinien właściwie brzmieć kategorie i klasy wystawowe).

Podział ze względu na zabieg kastracji, wiek i zdobyte tytuły. Tu zaczynają się właściwe klasy wystawowe. W tym przypadku też mamy dwie grupy: kastratów i kotów niekastrowanych. Kastraty oceniane są osobno. Podział ten stosuje się w przypadku kotów dorosłych, czyli takich, które skończyły 10 miesięcy.

Jeśli chodzi o wiek to wyróżnić trzy klasy: kocięta w wieku od 3 do 6 miesięcy, młodzież w wieku od 6 do 10 miesięcy, koty dorosłe powyżej 10 miesięcy.

Podział ze względu na zdobyte tytuły dotyczy kotów dorosłych. Gdy futrzak skończy 10 miesięcy wkracza w klasę otwartą. Może w niej zdobyć tytuł czempiona. Gdy już to nastąpi przechodzi do klasy czempionów. Tu walczy o tytuł czempiona międzynarodowego. Po jego uzyskaniu przechodzi do klasy czempionów międzynarodowych i może w niej uzyskać tytuł wielkiego międzynarodowego czempiona. Ostatnia, najwyższa klasa to klasa supreme czempionów. Wyższego tytułu już nie ma.

Powyższe klasy dotyczą wyłącznie kotów niekastrowanych. Kastraty mają swoje osobne klasy i walczą o swe własne tytuły. Analogiczne do powyższych klasy wystawowe dla kastratów to: klasa kastratów, klasa premiorów, klasa premiorów międzynarodowych, klasa wielkich premiorów międzynarodowych, klasa supreme premiorów.

Istnieje jeszcze kilka dodatkowych klas, które nie zawsze pojawiają się na wystawach. Na przykład klasa nowicjatu, która przeznaczona jest wyłącznie dla niektórych ras i obejmuje zwierzęta odpowiadające eksterierowi danej rasy, ale nie posiadające rodowodu. Ponadto możemy spotkać jeszcze klasę miotu, klasę weteranów, i inne.

Oficjalne klasy wystawowe zgodne z regulaminem Fife


Zwróćcie uwagę na to, że im niższy numer, tym wyższa klasa.

Klasa 1: Klasa Supreme Champion

To klasa najwyższa, która jest przeznaczona dla najbardziej utytułowanych futrzaków, czyli takich, które zdobyły najwyższy tytuł Supreme Champion. 

Klasa 2: Klasa Supreme Premier

To również najwyższa klasa, ale przeznaczona dla kastratów. Biorą w niej udział koty, które zdobyły tytuł Supreme Premior

Klasa 3: Klasa Grand International Champion

Klasa przeznaczona dla kotów niewykastrowanych, które zdobyły tytuł Wielkiego Międzynarodowego Czempiona.

Klasa 4: Klasa Grand International Premier

Klasa dla kastratów, które uzyskały tytuł Wielkiego Międzynarodowego Premiora.

Klasa 5: Klasa International Champion

Klasa ta jest przeznaczona dla kotów niewykastrowanych, które posiadają tytuł Międzynarodowego Czempiona.

Klasa 6: Klasa International Premier

Klasa dla kotów kastrowanych, które posiadają tytuł Międzynarodowego Premiora.

Klasa 7: Klasa Champion

Klasa przeznaczona dla kotów, które posiadają tytuł Czempiona

Klasa 8: Klasa Premier

Klasa dla kastratów, które zdobyły tytuł Premiora.

Klasa 9: Klasa otwarta

Klasa przeznaczona dla niewykastrowanych kotów, które skończyły 10 miesięcy i nie mają jeszcze tytułu.

Klasa 10: Klasa kastratów

Klasa przeznaczona dla wykastrowanych kotów, które skończyły 10 miesięcy, ale nie posiadają jeszcze żadnego tytułu.

Klasa 11: Klasa młodzieży

Klasa dla kotów w wieku od 6 do 10 miesięcy.

Klasa 12: Kocięta

To klasa otwarta dla kotów, które mają ukończone 3 miesiące w dniu wystawy, ale nie

Klasa 13a: Nowicjat

W klasie nowicjatu wystawiany jest kot, którego rodzice są nieznani  lub kot bez rodowodu. Zgodnie z regulaminem Fife Futrzak wystawiany jest w swoim własnym kraju i może być wystawiony tylko raz. W klasie nowicjatu mogą być wystawiane wyłącznie koty ras, w których nowicjat jest dopuszczalny.

Klasa 13b: Klasa kontrolna

Klasa kontrolna przeznaczona jesta dla ras, które są w trakcie rozwoju, lub w przypadku których zezwala się na krzyżowania między rasowe, w celach uzgodnionych uprzednio przez Krajowego Członka FIFe. Kot może być wystawiony w klasie kontrolnej tylko na wystawie międzynarodowej, w swoim własnym kraju.

Klasa 13c: Ustalenie kodu EMS

Aby ustalić poprawny kod EMS danego kota, kot może być sprawdzony w klasie ustalenia kodu EMS dla ustalenia koloru lub jakiejkolwiek innej cechy, na prośbę Członka FIFe lub wystawcy. W klasie tej koty oceniane są przez dwóch międzynarodowych sędziów FIFe. Może to być zrobione przed oficjalnym rozpoczęciem wystawy. Kot nie otrzymuje oceny a jedynie potwierdzenie pełnego kodu EMS, potwierdzone przez obu sędziów. Umożliwia mu to wystartowanie we właściwej klasie.

Klasa 14: Koty domowe

Klasa dla naszych dachowców, które również mogą brać udział w wystawach.


Zdjęcie: Fotolia.com

1 komentarz:

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia